Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 

REGULAMIN

 KONKURSÓW GŁÓWNYCH

POLISH BIKE WEEK – VIII PIKNIKU ENTUZJASTÓW HARLEY-DAVIDSON

KARPACZ 2015:

HARLEY NA WEEKEND, HARLEY NA ZAWSZE

1.

Celem konkursów jest promowanie Polish Bike Week – VIII Pikniku Entuzjastów Harley-Davidson, regionu Gminy Karpacz oraz podmiotów współpracujących w organizacji imprezy.

2.

Uczestnictwo w konkursach głównych, których nagrodami są motocykl Harley-Davidson na weekend i motocykl Harley-Davidson Sportster 883 na własność losowane jest poprzez wrzucenie do oznakowanej urny specjalnie przygotowanych i oznaczonych kuponów konkursowych zawierających dane teleadresowe uczestników.

3.

Kupony konkursowe uczestnicy otrzymują wyłącznie przy zakupie w biurze Pikniku oficjalnych koszulek lub znaczków Polish Bike Wekk Karpacz 2015. Do każdej zakupionej koszulki i każdego znaczka organizator przygotowuje po jednej karcie.

4.

W odpowiednie rubryki kuponu należy wpisać imię, nazwisko, nr tel. komórkowego i adres e-mail. Karta bez wpisanych wszystkich danych uczestnika nie będzie brała udziału w losowaniu.

5.

Losowanie udziału w konkursach głównych odbywa się bezpośrednio przed ich rozpoczęciem ze sceny głównej Polish Bike Week /ul. Obrońców Pokoju, Stok Relaks/ ok. godz. 20.00 i 22.00 w dniu 8 sierpnia 2015.

6.

Kupony losowane są na scenie /z wcześniej dostarczonej urny/ przez losowo wybraną spośród publiczności osobę.

7.

Osoba, której kupon zostaje wylosowany jest powiadamiana telefonicznie /na podany w kuponie nr telefonu/ o zakwalifikowaniu się do konkursu. Jej obowiązkiem jest dotarcie w ciągu 3 /trzech/ minut w miejsce wyznaczone przez prowadzącego /scena/. Jeśli nie stawi się w ciągu 3 minut losowany jest kolejny uczestnik.

8.

Po stawieniu się osoby weryfikowane są jego dane, przede wszystkim poprzez nr telefonu. Jeśli nr tel. jest prawidłowy uczestnik przystępuje do konkursu. W razie wątpliwości co do tożsamości zwycięzcy organizator dokonuje weryfikacji osoby poprzez jego dokumenty.

9.

W części konkursowej wybrany uczestnik odpowiada na 3 pytania zadane przez organizatorów, przedstawicieli regionu i sponsorów. Pytania dotyczą wiedzy o regionie Karpacza i motocyklach Harley-Davidson. O prawidłowości odpowiedzi decyduje zadający pytanie.

10.

Po udzieleniu trzech prawidłowych odpowiedzi uczestnik konkursu otrzymuje nagrodę w pierwszym konkursie: nieodpłatne weekendowe wypożyczenie motocykla Harley-Davidson /fundator Appaloosa Sp. z o.o./, w głównym prawo do zakupu prezentowanego motocykla Harley-Davidson Sportster 883 za kwotę 1 zł.

11.

Organizatorowi przysługuje prawo odwołania lub przerwania konkursów, a także do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych powodów.

12.

Wypełnienie i wrzucenie do urny kuponu konkursowego jest równoznaczne z jednoczesnym złożeniem Organizatorowi przez Uczestnika oświadczeń o: zdolności do udziału w konkursach i o uczestnictwie na własną odpowiedzialność, o wyrażeniu przez zawodnika zgody na publikacje jego wizerunku, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych związanych z organizacją imprez motocyklowych, zapoznaniu się i akceptacji niniejszego regulaminu.

13.

Mistrzostwa będą rozgrywane mając za podstawę niniejszy regulamin oraz słowne i pisemne instrukcje wydane przez Organizatora.

14.

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursów głównychPOLISH BIKE WEEK – VIII PIKNIKU ENTUZJASTÓW HARLEY-DAVIDSON KARPACZ 2015.